FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Village Profile of Sigas Rural Municipality ७७/७८ 01/02/2023 - 11:04 PDF icon village profile of Sigas.pdf
मदिरा बिक्री वितरण, व्यवस्थापन तथा नियमन निर्देशिका, २०७९ २०७८-०७९ 10/20/2022 - 15:05 PDF icon कार्यविधि.pdf
सहायक कम्प्युटर अपरेटर पाठ्यक्रम ७९-८० 08/29/2022 - 19:41 PDF icon स्थानिय तह सहायक कम्प्युटर अपरेटर पाठ्यक्रम .pdf
घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७९-८० 08/26/2022 - 13:21 PDF icon घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायि ईजाजत कार्यविधि २०७७.pdf
सिगास गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 08/24/2022 - 10:59 PDF icon करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 07/25/2022 - 17:07 PDF icon CamScanner 07-18-2022 12.39.pdf
एम आइ एस अपरेटर पदका मुल्यांकनका मापदण्डहरु ७९-८० 07/19/2022 - 14:23 PDF icon mis Operator Evaluation.pdf
पञ्जिजकरण शाखा जन शक्ति छनौट निर्देशिका ७९-८० 07/19/2022 - 14:09 PDF icon जन शक्ति छनौट निर्देशिका.pdf
स्थानीय-तहमा-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्बन्धी-मापदण्ड,-२०७८ ७९-८० 07/19/2022 - 14:02 PDF icon स्थानीय-तहमा-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्बन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
सिगास गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, 207९ २०७८-०७९ 06/29/2022 - 11:40 PDF icon सिगास गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ (1).pdf

Pages