FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Syllabus Civil Sub engineer ८०/८१ 09/30/2023 - 06:11 PDF icon Civil Eng Sub Engineer 5th.pdf
का.स.मु. स्वास्थ्य सेवा तर्फका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुका लागि ७९-८० 07/16/2023 - 19:00 PDF icon का.स.मु. स्वास्थ्य सेवा तर्फका अधिकृत स्तर कर्मचारीहरुका लागि
का.स.मु. स्वास्थ्य सेवा तर्फका सहायक स्तर कर्मचारीहरुका लागि ७९-८० 07/16/2023 - 14:54 PDF icon का.स.मु. स्वास्थ्य सेवा तर्फका सहायक स्तर कर्मचारीहरुका लागि
का स मु २०७६ मा लोकसेवा आयोगबाट र सो पश्चात प्रेदश लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुका लागि (स्वास्थ्य सेवा बाहेक) ७९-८० 07/16/2023 - 14:41 PDF icon का स मु २०७६ मा लोकसेवा आयोगबाट र सो पश्चात प्रेदश लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुका लागि (स्वास्थ्य सेवा
का स मू (समायोजन भई यस कार्यालयमा कार्यरत रा प. अनं. र श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुका लागि) ७९-८० 07/16/2023 - 14:32 PDF icon का स मू (समायोजन भई यस कार्यालयमा कार्यरत रा प. अनं. र श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुका लागि)
सम्पति विवरण फाराम ७९-८० 03/05/2023 - 16:46 PDF icon सम्पति विवरण फाराम.pdf
बेरोजगार-दर्ता निवेदन-फाराम ७९-८० 02/10/2023 - 14:06 PDF icon बेरोजगार-दर्ताका निवेदन-फाराम.pdf
करार सेवाका लागि दरखास्त फाराम ७९-८० 07/25/2022 - 17:05 PDF icon करार सेवा दरखास्त फाराम (1).pdf
राेजगार सहायक दरखास्त नमुना फाराम ७९-८० 07/22/2022 - 13:12 PDF icon रोजगार सहायक दरखास्त फाराम.pdf
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फाराम २०७८-०७९ 12/16/2021 - 11:39 PDF icon kasamu.pdf