सुपरिवेक्षक र गणक पदकाे प्रारम्भिक स‌क्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: